Plan Wizyty Duszpasterskiej w Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie 2014/2015

 1. Sobota 27 XII od godz. 8.30 ul. Żwirowa (od P. Bajerskich), część ul. Malinowej i część ul. Ludowej (do sklepu).
 2. Poniedziałek (29 XII) godz. 8.30 ul. Ludowa (lewa strona, początek od P. Sierackich), ul. Czechowicka i Jagodowa.
 3.  Wtorek 30 XII od 8.30-Domy nad Wisłą (początek od kopalni)
 4. Środa 31 XII od 8.30
  1) ul. Grobel Borowa i Słoneczna (początek od kościoła do P.Dudziak)
  2) ul. Grobel Borowa, Stawowa i Głębokie (początek od P. Staszczyk)
 5. Piątek 2 I od 8.30- ul. Podpolec, Witosa i Torowa
 6. Sobota 3 I od 8.30- ul. Krzywolaków i Myśliwska (początek od P. Kłoda do końca ulicy, następnie ul. Myśliwska).
 7. Poniedziałek 5 I od 8.30- ul. Bażancia i Łabędzia (początek od P. Wojtuszek)
 8. Środa 7 I od 8.30- ul. św. Floriana (od p. Gawęda) oraz ul. Dankowicka (do p. Kowalczyk)
 9. Piątek 9 I od 8.30- ul. Batalionów Chłopskich (początek od p. Maroszek) do sklepu
 10. Sobota 10 I od 8.30- ul. Mirowska i cz. Łabędziej (początek od Bagienka)
 11. Poniedziałek 12 I od 8.30- ul. Bat. Chłopskich(od Pani Lach) oraz ul. Firganka, Sarnia i Rogowa

Źródło: Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie

Reklama