Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami marszałek Wojciech Saługa spotkał się dziś z prezydentami Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza oraz wójtem Gierałtowic, by wspólnie podpisać apel do Premier RP Ewy Kopacz. Dokument zawiera propozycje do tworzonego przez rząd specjalnego programu dla Śląska.

„Mając na uwadze prowadzone rozmowy w sprawie górnictwa oraz spotkania z samorządowcami z gmin, na terenie których działają kopalnie przewidziane do restrukturyzacji; pozostając równocześnie w nadziei na zawarcie porozumienia, przedstawiamy postulaty zawierające propozycje do powstającego rządowego „programu dla Śląska” – piszą samorządowcy.

Wśród 12 propozycji wskazują na konieczność wprowadzenia wielu rozwiązań, których efektem będzie rozwój regionu. Są wśród nich: wsparcie dla przedsiębiorców, tworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzenie regulacji usprawniających wykorzystanie i rewitalizację obszarów górniczych, aktywne wsparcie działań społecznych.

„Chcemy, by rząd wziął pod uwagę kwestie, które są ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

Równocześnie uczestnicy spotkania po raz kolejny powtórzyli apel o włączenie ich do prac „Międzyresortowego Zespołu do spraw Wzmocnienia Potencjału Przemysłowego Śląska”.

fot. BP Tomasz Żak
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Reklama