Po wyborczym zebraniu wiejskim w Janowicach przyszedł czas na wyłonienie organów samorządowych sołectwa Bestwinka – sołtysa i pomagającej mu Rady Sołeckiej. Zebranie miało miejsce w dniu 18 stycznia w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i cieszyło się dosyć sporą frekwencją. Wzbudziło również zainteresowanie radnych gminy Bestwina i powiatu bielskiego, jak zwykle nie zabrakło także przedstawicieli Urzędu Gminy – wójta Artura Beniowskiego, jego zastępcy Marcina Kanika oraz sekretarza Stanisława Wojtczaka.

Z uwagi na obowiązki radnego powiatowego, dotychczasowy sołtys Grzegorz Gawęda nie kandydował w tegorocznych wyborach. Doczekał się jednak słów uznania ze strony wójta gminy: Pan Grzegorz jako sołtys był bardzo aktywny w sprawach Bestwinki, często odwiedzał Urząd Gminy i zawsze interweniował, kiedy tylko proszony był o załatwienie jakiejś sprawy.

Obowiązki sołtysa, w wyniku tajnego głosowania przejęła pani Teresa Paruch – Ryś. P. Teresa posiada wykształcenie średnie, jest technikiem – chemikiem pracującym w spółce „Lotos Terminale” w Czechowicach – Dziedzicach na stanowisku operatora urządzeń. W wolnym czasie uprawia sport, zwłaszcza narciarstwo. Aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince jako długoletni sekretarz Zarządu. Zapytana o swoje priorytety jako sołtysa, mówi: Mieszkańcom bardzo leży na sercu poprawa czystości wody pitnej w naszym sołectwie. Będziemy razem z Radą Sołecką interesować się postępem kanalizacji wsi, naprawą dróg… to jest zawsze temat powiedziałabym „na topie”. Liczę na bardzo owocną współpracę z Radą Gminy Bestwina i Starostwem Powiatowym.

Do Rady Sołeckiej, również w tajnym głosowaniu zostali wybrani: Józef Distel, Krzysztof Zelek, Wirgiliusz Tomaszczyk, Daniel Wróbel oraz Michał Wójtowicz.

Chociaż zebranie wyborcze formalnie nie przewiduje dyskusji i wolnych wniosków, to jednak w Bestwince dyskusja w zasadzie zdominowała całe spotkanie – wójt odpowiadał na pytania, które zadawali przedstawiciele Klubu Sportowego „Bestwinka” (zagadnienie finansowania klubów sportowych), jak również na pytania poszczególnych mieszkańców, związane np. z planowanym przebiegiem drogi S1 (ma ominąć sołectwo Bestwinka), naprawą dróg, kwestią parkingu przy szkole, termomodernizacją ZSP i innymi bieżącymi problemami.

Źródło: Bestwina.pl

Reklama