Od 1 marca 2015 r. wchodząc w życie nowe przepisy o dowodach osobistych oraz ewidencji ludności. Istotne zmiany dotyczące dowodów osobistych:

  • nowy wzór fotografii (zdjęcie należy wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego)
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć na terenie każdej gminy na terytorium RP
  • nowy dowód osobisty odbieramy w tym samym urzędzie, w którym złożono wniosek.

 

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama