W dniu 26 marca – w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru – w siedzibie stowarzyszenia miało miejsce spotkanie osób zainteresowanych ideą budowy Teatru Społeczności Lokalnej w Bielsku-Białej (www.teatr.teatrgrodzki.pl).

Rozmowy o kampanii promocyjnej projektu oraz o strategii zdobywania funduszy na ten cel poprzedził happening przygotowany przez Teatr Grodzki Junior – integracyjną grupę działającą pod opieką stowarzyszenia od 2003 roku. Aktorzy wraz z lalkami – bohaterami dwóch swoich przedstawień witali przybyłych gości na dziedzińcu przed budynkiem przy ulicy Sempołowskiej 13.

W czasie roboczej sesji dyskusyjnej ustalono, że już 15 kwietnia o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie założycielskie społecznego Komitetu Budowy Teatru, który ma wspierać Zarząd i kadrę Teatru Grodzkiego w staraniach o sfinansowanie rewitalizacji niszczejącego budynku dawnej brakarni należącej do kompleksu Fabryki Sukna. Wszystkich, którzy widzą możliwość włączenia się do prac Komitetu serdecznie zapraszamy na to spotkanie do siedziby stowarzyszenia.

Źródło: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Reklama