Jesteśmy zaniepokojeni informacją, że wkrótce, tj. od obowiązującego od 13 grudnia nowego rozkładu jazdy, może dojść do zawieszenia przewozów osobowych na trasie Oświęcim – Brzeszcze – Kaniów (red.) – Czechowice-Dziedzice z powodu wycofania się Zarządu Województwa Małopolskiego ze zlecania i finansowania przewozów na tej trasie, która w większości leży na terenie województwa małopolskiego. Koleje Śląskie nie tylko są przygotowane do wykonywania tych przewozów, ale także są jak najbardziej zainteresowane kontynuowaniem dotychczasowej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Po marcowych ustaleniach z małopolskimi władzami samorządowymi,  zdążyliśmy już nawet zamówić w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trasy dla tych pociągów. Jeszcze w kwietniu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego proponował kontynuowanie realizacji rozkładu jazdy w sezonie 2015/2016 i wysokość dofinansowania na zasadach zgodnych z umową przewozową na poprzedni rozkład jazdy. Wówczas  była mowa o całej trasie, tj. Katowice – Oświęcim – Brzeszcze – Kaniów (red.) – Czechowice-Dziedzice.

W sierpniu jednak otrzymaliśmy pismo z niepokojącą informacją, że Zarząd Województwa Małopolskiego zamierza ograniczyć ofertę przewozową w rozkładzie jazdy 2015/2016 tylko do stacji Oświęcim od strony Katowic. W praktyce oznacza to, iż organizator przewozu, jakim zgodnie z ustawą jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, nie zamierza zlecić wykonywania przedmiotowych przewozów kolejowych spółce Koleje Śląskie, a zatem nie będziemy mieli podstaw prawnych do uruchamiania pociągów na tym odcinku.

Obecnie podejmujemy działania zmierzające do zmiany decyzji małopolskich władz samorządowych. Liczymy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wróci do pierwotnych ustaleń i przystanie na wcześniej proponowany zakres porozumienia. Przesłaliśmy już wstępny projekt aneksu do umowy. Połączenia na trasie Oświęcim – Brzeszcze – Kaniów (red.) – Czechowice-Dziedzice, mimo troski o pasażerów i pełnego przygotowania technicznego, nie będą realizowane przez Koleje Śląskie bez zamówienia UMWM. Zdajemy sobie z przykrością sprawę, że działanie takie uderzy w naszych pasażerów podróżujących na tej relacji do pracy i szkoły. Nie mniej jednak, nie mając zlecenia od UMWM nie możemy realizować przedmiotowych przewozów.

Na zdjęciach pociągi Kolei Śląskich (Źródło: Wikipedia)
Źródło: Zarząd Kolei Śląskich

Reklama