POL_Kaniów_Kościół_Niepokalanego_Serca_NMP,_3Zaraz po Świętach ks. Maciej rozpocznie wizytę duszpasterską zwaną kolędą w Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie.

  • Poniedziałek (28 XII) od 8.30- ul. Stefana Kóski i Furczyka (początek od domu Pani Wilczkowej)
  • Wtorek (29 XII) od 8.30- ul. Podpolec, Witosa i Torowa
  • Środa (30 XII) od 8.30- Domy nad Wisłą (początek od kopalni)
  • Czwartek (31 XII) od 8.30 – 1) ul. Nad Łękawką ( początek od Państwa Żabka), Bociania, Dankowicka (do sklepu)
   2) ul. Czechowicka (od P. Kołodziejczyk), Dworska i Modra
  • Sobota (2 I) od 8.30- 1) ul. Grobel Borowa (pocz. od kościoła do Państwa Dudziak) i Słoneczna
   2) ul. św. Floriana (od P. Gawęda) oraz ul. Dankowicka (do Państwa Kowalczyk)
  • Poniedziałek (4 I) od 8.30- ul. Ludowa- lewa strona drogi, (początek od P. Sierackich), ul. Czechowicka i Jagodowa
  • Wtorek 5 I (od 8.30)- ul. Żwirowa (od P. Bajerskich), cz. Malinowej i prawa strona ul. Ludowej do sklepu
  • Czwartek 7 I (od 8.30)- ul. Grobel Borowa (od P. Płaska), Stawowa i Głębokie
  • Piątek 8 I (od 8.30)- ul. Gawlików (od P. Lis) i Hamerlaka
   (od 13.00)- ul. Bat. Chłopskich(od Pani Lach) oraz ul. Firganka, Sarnia i Rogowa
  • Sobota 9 I (od 8.30)- ul. Domy koło Lasku, cz. ul. Malinowej i Myśliwskiej, Dębowa oraz Sosnowicka
  • Poniedziałek 11 I (od 8.30)- ul. Dankowicka (początek od Bat. Chłopskich do P. Borlickich) i Zgody
  • Poniedziałek 11 I (od 8.30)- Dankowicka (od Bat. Chłopskich do P. Borlickich) i ul. Zgody

  • Wtorek 12 I (od 8.30)- Olchowa, Młyńska, cz. Ludowej do torów i Poziomkowa

  • Środa 13 I (od 8.30)- ul. Mirowska i cz. Łabędziej (pocz. od Bagienka)

  • Piątek 15 I (od 13.00)- ul. Wiślana, Jemioły i Jawiszowicka (pocz. od P. Fajfer)

  • Sobota 16 I (od 8.30)- ul. Bat. Chłopskich (od P. Maroszek) do sklepu

  • Poniedziałek 18 I (8.30)- ul. Krzywolaków (pocz. od P. Kłoda) i Myśliwska

  • Środa (20.01) od 8.30- ul. Bażancia i Łabędzia (początek od P. Wojtuszek)

Ksiądz zwraca się z prośbą, aby na czas wizyty duszpasterskiej przygotować na stole krzyż, świece, wodę święconą i kropidło, a dzieci i młodzież zeszyty z religii. Gimnazjaliści z klasy II przygotują też dzienniczki do bierzmowania. W związku z kolędą, prosimy aby z pierwszych domów w rejonie ktoś po księdza przyjechał, a ktoś z ostatnich domów odwiózł go po skończonej kolędzie. Jeżeli z powodu pracy, choroby lub wyjazdu nie możemy przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, to możemy się z księdzem umówić na indywidualne odwiedziny.

Foto: Wikipedia
Źródło: Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie

Reklama