39995422Od 28 grudnia rozpoczęła się wizyta Duszpasterska na terenie Parafii w Bestwince. Poniżej znajdą państwo szczegółowy plan kolędy.

28 grudnia 2015 – ul. Braci Dudów (od p. Englart), Dankowicka nr 2; 8;  Ślosarczyka do p. Firganek; zaczynamy od godz. 9.00

29 grudnia 2015 – ul. Ślósarczyka od p. Zontek do p. Góra; zaczynamy od godz. 9.00

30 grudnia 2015 – ul. Dworek, Dworkowa i Tulipanów; zaczynamy od godz. 9.00

2 stycznia 2016 – ul. Podpolec, Ładna, Witosa do p Ślosarczyk; zaczynamy od godz. 9.00

4 stycznia 2016 – ul. Graniczna, Pastwiskowa, Akacjowa; zaczynamy od godz. 9.00

5 stycznia 2016 – ul. Olchowa, ks. Adamaszka, Młyńska; zaczynamy od godz. 9.00

6 stycznia 2016 – Blok 13; zaczynamy od godz. 16.00

7 stycznia 2016 – ul. Rzeczna od p. Seneckich do ul. św. Sebastiana; zaczynamy od godz. 9.00

8 stycznia 2016 – ul. Gandora od p Zelek; zaczynamy od godz 9.00

9 stycznia 2016 – ul. św. Floriana od p. Ryś, Jarzębinowa, Wiśniowa; zaczynamy od godz. 9.00

10 stycznia 2016 – Blok 15; zaczynamy od godz. 16.00

11 stycznia 2016 – ul. św. Floriana od p. Kamieńskiej do p. Chmielniak; zaczynamy od godz. 9.00

12 stycznia 2016 – ul. św. Floriana od p. Chrapek do p. Płaska; zaczynamy od godz. 9.00

13 stycznia 2016 – ul. Sportowa od p. Urbanke do p. Wizner; zaczynamy od godz. 9.00

14 stycznia 2016 – ul. Zagrodnia od p. Rusek, ul. Sportowa do p. Ślosarczyk; zaczynamy od godz. 9.00

15 stycznia 2016 – ul. Starowiejska, Magi, Braci Dudów do p. Wróbel; zaczynamy od godz. 9.00

16 i 17 stycznia 2016 – kolęda dodatkowa (dla tych, którzy nie mogli przyjąć ze swoim rejonem; godzina ustalana indywidualnie).

Reklama