monitoringW niektórych miejscach na terenie naszej gminy pojawiły się już kamery monitoringu. Przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, ale dzięki nim wykryto również przypadki nielegalnego wyrzucania śmieci. Wójt gminy Bestwina apeluje, by do publicznych koszy nie trafiały domowe odpady, gdyż ich obecność rażąco psuje estetykę naszych miejscowości. Na wizerunek Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa wpływają nie tylko duże inwestycje, lecz i sprawy, na które wpływ ma każdy mieszkaniec. Poza tym wzrastają koszty gospodarki odpadami, gdyż gmina zmuszona jest płacić za wywóz śmieci niesegregowanych.

Monitoring to nie tylko kamery stałe, lecz także mobilne fotopułapki umożliwiające „namierzenie” osób dewastujących środowisko naturalne swoimi odpadami. Władze gminy mają jednak nadzieję, że zadbamy wspólnie o czystość ulic i terenów zielonych i wyciąganie konsekwencji nie będzie konieczne.

Źródło: bestwina.pl

Reklama