zdjecie2 (2)28 stycznia odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego głos zabrali zaproszeni goście: asystentka posła na Sejm RP Małgorzaty Pępek i radna Sejmiku Województwa Śląskiego Monika Socha, deklarujące współpracę w sprawach dotyczących mieszkańców powiatu bielskiego.

Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał starosta Andrzej Płonka.

zdjecie6Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Aleksander Radkowski złożył sprawozdanie z pracy w roku ubiegłym wspólnej dla miasta Bielska – Białej i powiatu bielskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 r. zaprezentował przewodniczący tej komisji Bolesław Jonkisz.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2016 r.;
 • zamiaru likwidacji szkół: II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11;
 • zamiaru likwidacji szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e;
 • zdjecie1powołania Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
 • powołania Rady Społecznej Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
 • powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
 • zawarcia porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej;
 • apelu dotyczącego przywrócenia połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice – Oświęcim oraz Bielsko-Biała – Cieszyn;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.;
 • zmiany Uchwały Nr V/19/133/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.
 • zmiany uchwały nr V/20/136/16 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 21.01.2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego.
 A. Macher
Źródło: Powiat Bielski

Reklama