OSP_Kaniow_20160206_1Od druhów z kilkudziesięcioletnim stażem po najmłodszych członków MDP – w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie każdy czuje się ważny i potrzebny. Starsi wiedzą, że mają oparcie w wyjątkowo licznej kaniowskiej młodzieży – aż 33 adeptów pożarnictwa przygotowuje się pod okiem swoich instruktorów do zasilenia szeregów członków czynnych jednostki. Powody do zadowolenia ma zwłaszcza pan Jan Janeczko – strażak z 60 – letnim stażem w OSP. Jego wnuki to kolejna generacja w rodzinie, która zaczyna pełnić odpowiedzialne funkcje i decydować o kierunkach rozwoju straży. Po ostatnich wyborach przeprowadzonych w dniu 6 lutego stanowisko naczelnika i wiceprezesa objął Wojciech Janeczko.

Specjalnością OSP Kaniów było i jest ratownictwo wodne. Młodszy brygadier Radosław Radkowski reprezentujący komendanta miejskiego PSP w Bielsku – Białej Adama Caputę podkreślił rolę jednostki kaniowskiej, która w skali powiatu ma znaczenie strategiczne. Wyszkolenie druhów i posiadany sprzęt pozwoliły na zdobycie I i II miejsca w poszczególnych konkurencjach na IX Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Sierakowie. Natomiast drugi znaczący sukces miał miejsce na II Otwartych Mistrzostwach Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników gdzie łączona drużyna OSP Kaniów i OSP Bestwina stanęła na najwyższym stopniu podium pokonując nawet profesjonalistów – lekarzy i ratowników medycznych.

OSP_Kaniow_20160206_2Jednostka liczy 92 członków czynnych (w tym 12 druhen), 3 członków honorowych i 17 wspierających, do tego dochodzi wspomniana wcześniej MDP. Wspólnie na rzecz OSP przepracowali 3617 godzin, zaś 817 h spędzili przy interwencjach. Grupa operacyjna składająca się z 60 strażaków w 2015 r. 50 razy wyjeżdżała do działań ratowniczych, z czego 13 razy do pożarów i 37 razy do miejscowych zagrożeń. Systematycznie zwiększa się ilość druhów zdobywających specjalistycznie uprawnienia.

Gdy trzeba – gaszą i ratują ale w wolnych chwilach potrafią doskonale się bawić. Biorą udział w turniejach sportowych, zabawach tanecznych, organizują czas wolny dzieciom i młodzieży. Łączą przyjemne z pożytecznym przybliżając pożarnictwo poprzez Dni Otwartej Strażnicy, Turniej Wiedzy Pożarniczej, pogadanki, współpracę z gminnymi organizacjami i stowarzyszeniami, z parafią i szkołą czy też współorganizowanie imprez plenerowych.

Cały czas priorytetem w Kaniowie pozostaje zakup samochodu bojowego. Wójt Artur Beniowski poinformował o monitorowaniu tych starań przez gminę Bestwina. Jest pełna zgoda radnych co do konieczności dofinansowania sprzętu dla OSP gdyż nie należy żałować środków dla ochrony życia i mienia. W ubiegłym roku środki finansowe, którymi dysponowała OSP oraz fundusze przyznane przez Urząd Gminy były spożytkowane w głównej mierze na projekt i przygotowanie dokumentacji na budowę magazynu przeciwpowodziowego, w urządzenia i systemy do powiadania strażaków o alarmach,  zakupiono również ubrania stanowiące osobiste zabezpieczenie strażaków podczas działań ratowniczych.

OSP_Kaniow_20160206_3Na bieżąco prowadzona jest kronika OSP i strona internetowa. Trzeba zauważyć również intensywną działalność Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie. Orkiestra przed walnym zebraniem wykonała krótki koncert.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze wyłoniło nowy Zarząd OSP Kaniów. Oto jego pełny skład:

Prezes – Grzegorz Owczarz; wiceprezes i naczelnik – Wojciech Janeczko; wiceprezes – Jacek Gruszka; zastępca naczelnika – Andrzej Janeczko; skarbnik – Małgorzata Bierońska; sekretarz – Łukasz Hoczek; członkowie zarządu: Artur Beniowski, Jarosław Bieroński, Marcin Kowolik, Andrzej Satława, Maciej Strach.

Komisja rewizyjna: Barbara Faruga (przewodnicząca), Damian Duda, Sławomir Sojka.

Wyłoniono ponadto delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Przyznane odznaczenia stażowe za wysługę lat: 60 lat – Jan Janeczko; 50 – Jan Sikora; 5 – Małgorzata Bierońska, Marzena Kozak, Łukasz Góra, Radosław Kulka, Artur Beniowski, Sławomir Sojka, Dawid Gruszka, Grzegorz Lach.

OSP_Kaniow_20160206_4Odznaczenia wręczali wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Jan Ozimina i Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga.

Druhowie zgromadzeni na zebraniu nadali godność Prezesa Honorowego Władysławowi Kósce  a Godność Członków Honorowych Janowi Sikorze, Józefowi  Farudze, Andrzejowi  Biedrawie i  Stanisławowi Olejakowi.

Wiceprezes OSP Kaniów a zarazem dowódca Grupy Ratownictwa Wodnego Jacek Gruszka dokonał wręczenia Odznak Za Zasługi dla Oddziału Rejonowego WOPR w Żywcu z okazji 45 – lecia działalności OR WOPR w Żywcu. Odznaczenia te otrzymali: Jarosław Bieroński, Piotr Gałuszka, Łukasz Kóska, Mateusz Tomaszczyk, Mariusz Soszka, Sławomir Sojka, Andrzej Satława, Marcin Kraus (OSP Bestwinka).

Wzruszającym akcentem zebrania było przemówienie honorowego członka Zarządu Głównego ZOSP RP Józefa Kłody, który szczególnie długo podkreślał rolę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i gratulował sukcesów w zawodach. Jak się wyraził, OSP Kaniów zdała swój egzamin z najwyższą oceną. Warto odnotować, że pan Józef Kłoda ma 96 lat a w straży służy od lat 78.

Źródło: bestwina.pl

Reklama