20160213_1Druh Józef Distel po ponad 20 latach sprawowania funkcji prezesa może chyba mieć poczucie zrealizowanej misji. Przekazuje w dobre ręce jednostkę sprawnie działającą w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, z nowym samochodem bojowym, prężnymi drużynami pożarniczymi: młodzieżową i harcerską oraz wykwalifikowanymi strażakami. O jego pracowitości świadczy także kronika OSP wykaligrafowana pięknym, odręcznym pismem. To w epoce komputerów rzadkość, lecz przydaje księdze pamiątkowej wiele walorów. W 2012 zostały zorganizowane obchody stulecia Straży Pożarnej w Bestwince będące świętem całej lokalnej społeczności.

Strażackie walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Bestwince miało miejsce 13 lutego. Spośród licznych sprawozdań należy zwrócić uwagę na raport z całorocznej działalności. OSP Bestwinka liczy 79 członków czynnych, w tym 19 kobiet. Dwóch druhów posiada status członka honorowego, stan Młodzieżowej i Harcerskiej Drużyny Pożarniczej to odpowiednio 10 i 15 osób. Zanotowano 14 wyjazdów do akcji związanych z pożarami i innymi zagrożeniami, natomiast 30 razy wyjeżdżano do usuwania skutków wichury. W czynie społecznym strażacy przepracowali 3200 godzin, wliczając w to szkolenia podnoszące kwalifikacje, zawody czy też różnego typu prace techniczno – konserwatorskie. Uwagę zwraca aktywny udział w uroczystościach na terenie gminy i poza nią, reprezentowanie jednostki na polu sportowym oraz wiedzy pożarniczej. Zakupiono sprzęt: kaski ochronne, radiostację, drabinę, części ubioru, priorytetem na przyszłość i zadaniem dla nowego zarządu pozostaje zakup małego wozu bojowego.

20160213_2W wyniku dwóch kontroli przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną OSP Bestwinka otrzymała wynik dobry a następnie bardzo dobry co – według słów prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Herberta Szeligi – wskazuje na postęp jaki dokonał się w jednostce. Bardzo wiele pracy wkłada się w wyszkolenie młodzieży – prezes Józef Distel wskazał zwłaszcza na pracę Michała Kóski, Macieja Wawro, Krzysztofa Zelka oraz Grzegorza Gawędy (Przewodniczącego Komisji ds. MDP w Zarządzie Powiatowym ZOSP RP) zaangażowanego szczególnie mocno w przeprowadzenie obozów szkoleniowo – wypoczynkowych MDP w Kostkowicach.

Na zebraniu walnym wyłoniono nowy zarząd OSP Bestwinka:

Prezes – Grzegorz Gawęda; wiceprezes i naczelnik – Michał Wójtowicz; wiceprezes – Magdalena Sobańska; zastępca naczelnika – Krzysztof Zelek; skarbnik – Paweł Ryś; sekretarz – Teresa Paruch – Ryś; członkowie zarządu – Maciej Wawro, Marcin Kraus, Damian Tomanek, Rafał Maga, Tomasz Bieroński.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Janusz Markiel; sekretarz -Wiesław Englart; członek – Tadeusz Maga.

Wyłoniono delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

20160213_3Ustępujący prezes Józef Distel został uhonorowany tytułem prezesa honorowego, życzeniami i statuetką strażaka, pozostanie on jednakże nadal niezastąpiony w jednostce dokumentując jej dzieje na kartach kroniki. Podziękowania złożono także długoletnim gospodarzom strażnicy – Edwardowi i Czesławie Bierońskim, zaś druh Marcin Kraus otrzymał specjalne wyróżnienie z rąk Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Adama Caputy za pomoc w szkoleniu strażaków w zakresie ratownictwa wodnego. Dh Marcin jest członkiem drużyny, która zajęła I i II miejsce w IX Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Sierakowie.

Życzenia strażakom z Bestwinki złożyli także: wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Ozimina, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, honorowy członek Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, zastępca wójta gminy Bestwina Marcin Kanik, komendant gminny Grzegorz Owczarz i inni.

Przyznane odznaczenia stażowe za wysługę lat:

60 – Tadeusz Kędzior; 35 – Andrzej Dawidek, Adam Żaczek; 30 – Teresa Paruch – Ryś ; 20 – Ilona Bierońska, Maciej Wawro; 15 lat – Barbara Żądło, Rafał Maga, Daniel Merta, Tomasz Wojcieszyk; 5 lat – Maciej Giziński, Artur Orlicki.

Źródło: bestwina.pl

Reklama