Wolontariusze_Bestwina_1Przez dwa dni 23 uczniów pierwszych klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie uczestniczyło w niezwykłych warsztatach, zakończonych otrzymaniem zaświadczenia wolontariusza.

Projekt  „Wyedukowany uczeń – aktywny obywatel”  dofinansowany był ze  środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich. Jest to  inicjatywa  Spółdzielni Socjalnej „Kętucky” z Kęt, mająca na celu angażowanie młodych ludzi w działalność społeczną, aktywność obywatelską i wolontariat. Zajęcia prowadzone były przez panią Monikę Pendolską, która jest autorem tych warsztatów, zaś partnerem merytorycznym było Centrum Wolontariatu  przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Wolontariusze_Bestwina_2Projekt stymuluje młodzież  poprzez  aktywny udział w warsztatach,  do  otrzymania  niezbędnej  wiedzy  koniecznej  do zaangażowania  się  w  sprawy  społeczne, a w szczególności do pomocy jako wolontariusze w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie.

Podczas zajęć   uczniowie  brali udział w zajęciach dotyczących zagadnień: „Po co ludzie się zrzeszają?  W  jaki  sposób działają? Jak  zaangażować innych  i zachęcić ich do działania? Co to jest wolontariat? Wolontariat europejski; dlaczego warto  spróbować swoich sił za granicą? Obowiązki i zadania wolontariuszy.”

Tekst: Agnieszka Dutka
Źródło: bestwina.pl

Reklama