pieniądzeInformacja dotycząca poboru I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach gminy Bestwina.

Sołectwo Bestwina :

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie ul. Krakowska 123

od 29.02 do 15.03.2016r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00
w soboty od 9.00 do 13.00

Sołectwo Bestwinka :

OSP Bestwinka ul Św. Floriana 15

07.03.2016r. od godz. 12.00 do 17.00
od 08.03 do 09.03.2016r. od godz. 16.00 do 18.00
11.03.2016r. od godz. 10.00 do 12.00
od 14.03 do 15.03.2016r. od godz. 16.00 do 18.00

Sołectwo Janowice :

Biuro Sołtysa (budynek przedszkola ul. Janowicka 100)

11, 14, 15.03.2016r. od godz. 10.00 do 15.00
12.03.2016r. od godz. 09.00 do 13.00

Sołectwo Kaniów :

Biuro Sołtysa (Dom gromadzki ul. Batalionów Chłopskich 19

od 29.02 do 15.03.2016r.
od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 15.00
w soboty od 8.00 do godz. 10.00

Prosi się o zabranie ze sobą nakazów płatniczych.

Źródło: Bestwina.pl

Reklama