portrait-156170_960_720Wójt Gminy Bestwina przypomina o terminie składania wniosków w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z:

Uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr XXX/228/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały, termin składania wniosków upływa z dniem 30 marca br.
Wzór wniosku stanowi złącznik nr 2 do ww. uchwały.

Źródło: bestwina.pl

Reklama