związek powiatów polskichPowiat bielski znalazł się w gronie najlepszych powiatowych jednostek samorządu terytorialnego zajmując 7 miejsce w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Wraz z końcem 2015 roku zakończyła się kolejna edycja rankingu na najlepszy powiat w Polsce prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat bielski znalazł się w gronie najlepszych powiatowych jednostek samorządu terytorialnego zajmując 7 miejsce.

Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych wspólnot samorządowych w Polsce w 6 kategoriach. Pierwsza klasyfikuje powiaty do 60 tys mieszkańców, druga przeznaczona jest dla jednostek z liczbą ludności w przedziale 60 do 120 tys.Trzecia, w której punktuje nasz powiat to grupa jednostek powyżej 120 tys. mieszkańców. Klasyfikowane są także miasta na prawach powiatu, gminy miejskie z gminami miejsko-wiejskimi oraz gminy wiejskie. Zgłoszenia dokonywane przez samorządy są na bieżąco sprawdzane przez specjalistów, którzy wprowadzają odpowiednią ilość punktów. Eksperci przyznają punkty za zrealizowane projekty w ramach 10 grup tematycznych: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Nasza wysoka pozycja w rankingu ZPP to zasługa wielu projektów realizowanych przez samorząd powiatu bielskiego. W związku ze znalezieniem się w finałowej 10 możemy przez cały rok 2016 używać określenia LAUREAT RANKINGU POWIATÓW 2015. To bardzo ważne i prestiżowe wyróżnienie świadczy o tym, że nasza wspólnota znajduje się w gronie najlepszych Powiatów w kraju./D.C./
Źródło: Powiat Bielski

Reklama