Informacja dotycząca poboru IV raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach gminy Bestwina.

Sołectwo Bestwina :

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie ul. Krakowska 123

  • od 13.11 do 15.11.2017r. od godz. 8.00 do 16.00

Sołectwo Bestwinka :

OSP Bestwinka ul Św. Floriana 15

  • 13.11 2017r. od godz. 16.00 do 18.00
  • 14.11 do 15.11.2017r. od godz. 10.00 do 12.00

Sołectwo Janowice :

Biuro Sołtysa (budynek przedszkola ul. Janowicka 100)

  • 14.11 do 15.11.2017r. od godz. 10.00 do 14.30

Sołectwo Kaniów :

Biuro Sołtysa (Dom gromadzki ul. Batalionów Chłopskich 19

  • od 06.11 do 15.11.2017r. od godz. 8.30 do 15.00

Prosimy o zabranie ze sobą nakazów płatniczych.

Źródło: Bestwina.pl

Reklama