O tym, że przyzwyczajenia i wiedza nabyta w młodości decydują o późniejszych zachowaniach i cechach człowieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Z założenia takiego wychodzą policjanci z Zespołu Medycznego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Dlatego właśnie przeprowadzili szkolenie dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnikami zajęć było blisko 100 dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Mali ratownicy ćwiczyli sposoby zaopatrywania ran i uczyli się prowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów. Mieli także okazję zapoznać się z wyposażeniem ratunkowym karetki oraz wysłuchać podstawowych zasad obowiązujących podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Jak bowiem podkreślają policyjni ratownicy medyczni: „Im wcześniej zaczniemy uczyć się, jak prawidłowo udzielać pomocy poszkodowanym, tym łatwiej i w naturalny sposób przyjdzie nam reagować w realnych warunkach zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia”.

Źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama