W 2018 roku na program „Senior+” przeznaczona zostanie najwyższa w historii kwota: 80 milionów złotych, która pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek w tym 60 Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”, w tym około 20 nowych placówek w województwie śląskim – powiedział wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed informując o najnowszej edycji programu „Senior+” i zmianach w systemie pomocy społecznej.

Na ten temat rozmawiano w bielskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w poprzedzającym je briefingu uczestniczyli m.in.  –  podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, a także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Wśród gości obecni byli Starosta Bielski Andrzej Płonka i Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Bojanowska przekazała szczegóły nowej edycji  „Senior+”, zapowiadając przy okazji ogłoszenie kolejnego programu dedykowanego samorządom, który przygotowało MRPiPS. Przedstawiła również planowane wartości dotacji w ramach programu „Senior+” w 2018 roku. – Oprócz seniorów dbamy także o bezdomnych. Prócz dotychczasowych form wsparcia, takich jak schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, wprowadzamy schronisko z miejscami opiekuńczymi – dodała.

Na zakończenie zainteresowani mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z funkcjonowaniem Klubu „Senior Plus” działającego w Wilamowicach. – Zamiast siedzieć w kapciach przed telewizorem możemy tutaj się spotkać, porozmawiać, mamy różne ciekawe zajęcia – opowiada Anna Kóska – Jedni śpiewają, inni robią na drutach albo tworzą rękodzieło. Aktualnie Klub liczy 19 członków pochodzących z całej gminy Wilamowice.

Program „Senior+” na lata 2015-2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez m.in. tworzenie ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym i zwiększanie miejsc w istniejących już placówkach.

Źródło: Powiat Bielski
Tekst: Jarosław Jesionka

Reklama