Wójt Gminy Bestwina ogłasza termin zakończenia naboru deklaracji udziału w projekcie dla Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach mieszkańców Gminy Bestwina na dzień 18.12.2017 r. (poniedziałek).

Deklaracje udziału, wg wzoru zamieszczonego poniżej, można składać osobiście w Urzędzie Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina, pokój nr 7, drogą mailową na adres ankiety@ekocde.pl lub fundusze@bestwina.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego).

Deklaracje złożone po terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą rozpatrywana wyłącznie w sytuacji zwolnienia miejsca na liście podstawowej.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu 32 215 77 07 lub mailowo fundusze@bestwina.pl, i zostały zamieszczone na stronie internetowej TUTAJ

Źródło: bestwina.pl

Reklama