W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do naszej redakcji przypominamy że świadczeniem usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem tych odpadów zajmuje się firma: P.H.U. OPERATUS, Marian Krajewski, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Cyniarskiej 38.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bestwina, oraz wykaz ulic wraz ze strefami znajduje się na stronie przedsiębiorstwa: link tutaj.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) adres: Kaniów, ul. Młyńska (obok siedziby KOMBEST)

czynny:
w okresie od 1 maja do 30 września

 • piątek, godz. 10:00 – 18:00
 • sobota, godz. 10:00 – 18:00

w okresie od 1 października do 30 kwietnia

 • piątek, godz. 10:00 – 17:00
 • druga sobota miesiąca, godz. 10:00 – 15:00

W PSZOK ODBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE, WYSEGREGOWANE FRAKCJE ODPADÓW:

 • PAPIER I TEKTURA,
 • SZKŁO [w tym rozbite szyby, lustra],
 • METAL,
 • TWORZYWA SZTUCZNE,
 • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,
 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I ZIELONE,
 • ZUŻYTE OPONY,
 • POPIÓŁ w terminie od 1 maja do 30 września

FIRMA OPERATUS UMOŻLIWIA ODPŁATNY TRANSPORT:
80zł brutto – mały samochód
160zł brutto – kontener

Na Podstawie Informacji Firmy OPERATUS

Reklama