Regulamin Portalu Bestwina24.eu

Definicje

 1. Właściciel serwisu – Paweł Medoń zamieszkały przy ulicy Sienkiewicza 1, 43-512 Bestwina.
 2. Strona internetowa – Regionalny Serwis Informacyjny zamieszczony pod adresem www.bestwina24.eu
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę

Postanowienia ogólne

 1. Strona dostępna w domenie internetowej www.bestwina24.eu jest zbiorem stron i podstron związanych z informacjami dotyczącymi Gminy Bestwina, jej okolic jak również jej mieszkańców.
 2. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w RP i EU prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych. Materiały publikowane na stronie, z wyjątkiem materiałów powierzonych właścicielowi, oznaczone są wyraźnym źródłem pochodzenia.
 2. Materiały opublikowane na stronie mogą być powielane, cytowane i udostępniane za jednoznacznym podaniem źródła, lub źródeł.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Ochrona prywatności

 1. Użytkownicy korzystający ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta lub wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez Właściciela chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Korzystanie ze strony

 1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet itp.), wyłącznie poprzez ogólnie dostępną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron użytkownikom, którzy nie stosują się do tego punktu regulaminu.
 2. Strona umożliwia Użytkownikowi przeglądanie aktualności, informacji, zdjęć, filmów o Gminie Bestwina i okolicach oraz ich komentowania i publikowania również mediach społecznościowych.
 3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Właściciel serwisu ma prawo badać sposób użytkowania Serwisu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w Serwisie usług.

Polityka plików „cookies” (ciasteczka)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu www.bestwina.24.eu
 4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw. W związku z tym Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
 2. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 3. Wszelkie uwagi do funkcjonowania Serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres bestwina24@gmail.com , lub pisemnie na adres Operatora.
 4. Właściciel może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.
 5. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Bestwina 11.09.2015

Reklama