Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie ul. Szkolna 8 (budynek Przedszkola)

Na terenie gminy Bestwina działa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie oraz jej 3 filie: w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

adres internetowy: www.gbpbestwina.eu
tel.214-14-09

Czynna:

Poniedziałek 9.00 – 15.00
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 11.00 – 19.00
Czwartek 11.00 – 19.00
Piątek 11.00 – 19.00

GBP w Bestwinie Filia w Bestwince ul. Dworkowa (budynek Szkoły Podst.)

Czynna:

Poniedziałek 9.00 – 15.00
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 11.00 – 19.00
Czwartek 11.00 – 19.00
Piątek 11.00 – 19.00

GBP w Bestwinie Filia w Janowicach ul. Janowicka 137

tel. 2157428

Czynna:

Poniedziałek 10.00 – 14.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 14.00 – 18.00

GBP w Bestwinie Filia w Kaniowie ul. Bat. Chłopskich 19

tel. 2157367

Czynna:

Poniedziałek 9.00 – 15.00
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 11.00 – 19.00
Czwartek 11.00 – 19.00
Piątek 11.00 – 19.00

Placówki oświatowe na terenie Gminy Bestwina

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE

GIMNAZJUM BESTWINA
im. Jana Pawła II
43-512 Bestwina ul. Szkolna 11
tel. /032/ 214-13-73

Zapraszamy na oficjalną stronę gimnazjum – www.gimbestwina.edupage.org

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Św. Jana Kantego
43-512 Bestwina ul. Szkolna 11
tel/fax /032/ 215-71-21

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Bestwina ul. Szkolna 11
tel. /032/ 215-75-48
adres e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły – www.zspbestwina.inf.edu.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE

GIMNAZJUM BESTWINKA
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 3
tel. /032/ 214-92-80

Zapraszamy na oficjalną stronę gimnazjum – www.bestwinkagim.edupage.org

SZKOŁA PODSTAWOWA
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 3
tel. /032/ 215-71-86

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 3
tel. /032/ 215-71-10
adres e-mail: gg.bestwinka@gmail.com

Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły – www.zszpbestwinka.edupage.org

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
43-512 Janowice ul. Korczaka 2
tel. /032/ 215-74-29

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Janowice ul. Korczaka 2
adres e-mail: janowice.zsp@gmail.com

Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły – www.zspjanowice.bestwina.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KANIOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
43-512 Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 15
tel. /032/ 215-73-23
adres e-mail: kaniow.zsp@gmail.com

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 15a
tel. /032/ 215-73-81
adres e-mail: ppkaniow@op.pl

Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły – www.kaniowzsp.edupage.org

Przedszkole społeczne „Tęczowy zakątek”

Punkt Przedszkolny Tęczowy Zakątek
43-512 Bestwina ul. Janowicka 100

Zapraszamy na oficjalną stronę przedszkola – www.teczowyzakatek.eu

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie

Bestwina
ul. Kościelna 41
tel. 214-30- 88
www.osp.bestwina.pl
Rok założenia – 1888

Kaniów
ul. Batalionów Chłopskich 48
tel. 215-73-76
www.osp.kaniow.com.pl
Rok założenia – 1908

Bestwinka
ul. Św. Floriana 15
tel. 215-71-23
www.osp-bestwinka.pl
Rok założenia – 1912

Janowice
ul. Janowicka 137
tel. 215-74-83
Rok założenia – 1908

Reklama